असं कोण आहे ज्याला 6 चेहरे आहेत.

असं कोण आहे ज्याला 6 चेहरे आहेत. पण तो मेकअप करत नाही. तसेच 21 डोळे असूनही तो पाहू शकत नाही?